Det finns många exempel på företag som finns på Twitter för att lyssna till och stödja sina kunder och potentiella kunder. Banker har varit långsammare att ta till sig Twitter, men sedan en tid tillbaka har Bank of America ett konto för sin kundtjänst. Och konversationen är i gång …

Bank of America on Twitter - Example

Wachovia on TwitterWachovia redan på plats
Sedan i höstas finns även Wachovia (som håller på att gå samman med Wells Fargo) på plats för att aktivt delta i dialogen med kunder och potentiella kunder. Jim Bruene har skrivit en bra artikel på Netbanker om detta.

Andra exempel är First Federal och Technology Credit Union som finns på Twitter, även om dessa inte verkar utnyttja det i kundtjänstsyfte.

När dyker svenska företag upp?
Trots den senaste tidens ökning av svenska användare på Twitter där bland annat politikerna verkar ha fått upp ögonen för kanalen efter Obamas framgångar, lär det dröja innan det är en bred och folklig kanal. Men jag tycker inte att det är skäl nog att sitta still och vänta. De kunder som finns där behöver också tas om hand och potentialen utnyttjas; och kostnaden för att skapa ett Twitterkonto och börja använda det är försumbar. En artikel i Internetworld pekar på att svenska företag börjat twittra, men exemplen är än så länge ganska få och återfinns huvudsakligen inom mediesfären. Så frågan tycker jag kvarstår. När ser vi på allvar de svenska företagen anamma Twitter?

Svenskar på Twitter
Efter ett initiativ av Billy McCormac på Timbro har många svenskar börjat använda hashtaggen
#svpt (svenskar på Twitter) i sina inlägg för att man lättare ska kunna hitta andra svenskar och följa dem. På sajten http://svtp.nu är det lätt att följa alla inlägg som taggats på detta sätt.

En annan nyttig sajt är http://twitter.anvisning.se/ där du bland annat hittar listor på svenska Twitteranvändare samt bra verktyg som du kan använda för att få ut mesta möjliga av tjänsten.

Mig hittar ni för övrigt på http://www.twitter.com/johanbryggare