Jag upptäckte nyligen Vittana som är en intressant variant av mikrofinansieringstjänsten Kiva som jag tidigare skrivit om.

vittana_screenshot

Genom Vittana lånar du ut pengar till studenter i tredje världen så att de kan skaffa sig en ordentlig utbildning och ett jobb för att sedan kunna ta sig ur sin fattigdom. När studenterna väl fått jobb börjar de betala tillbaka på lånet, så räkna med att det tar längre tid innan återbetalningen börjar jämfört med för entreprenörerna hos Kiva.

Vittana arbetar tillsammans med lokala mikrofinansinstitutioner (MFI) som sköter om utbetalningar och återbetalningar. Den lokala institutionen utvärderar också vilka studenter vid vilka skolor som kommer i fråga för programmet.

Idéen är intressant och säkert ett värdefullt komplement i länder med dåligt utbyggda möjligheter att finansiera högre studier. Än så länge verkar Vittana bara finnas i Paraguay men förhoppningsvis sprider det sig även till andra länder.