Jag läste precis Fredrik Wackås post om Samtalsmarknadsföring på Twitter med stort intresse och insåg att jag också kan bidra med ett skolboksexempel på hur man kan använda exempelvis mikrobloggar för att fånga upp och prata med potentiella kunder.

För ett par månader sedan lade jag ut en fråga om priser på Lotus Connections och Socialtext, bland annat på Twitter.

.
Engagerade men inte påflugna
Det dröjde inte länge förrän jag fick svar från Socialtext (som jag utgår från bevakar när de själva eller konkurrenter omnämns). Svaret gav mig bra input till min fråga och dessutom erbjöd de mig hjälp utan att vara speciellt säljande.


Men Socialtext lämnade inte bollen där. Ett par dagar senare fick jag ett mejl från deras Sales Director i Storbritannien, som byggde vidare på min fråga och undrade om jag var intresserad av ett kort samtal. Fortfarande engagerat men inte påfluget. De måste dessutom ha gjort lite detektivarbete då jag fick mejlet till min jobbadress som jag är relativt restriktiv med att använda på nätet.

Way to go Socialtext! Och något för andra att dra lärdom av och ta efter …

(Jo, och från IBM, inte ett pip.)