studienaktieAtt döma av nyheterna på P2P-banking.com så händer det en hel del just nu i utlåningen mellan privatpersoner. Många nya tjänster lanseras i ett flertal olika länder. Onekligen spännande! Här hemma i Sverige är det dock fortfarande tunnsått med initiativ.

 • Bankless Life lanserar i Österrike
  Det här är den första tjänsten i Österrike för lån mellan privatpersoner. Tjänsten kräver ett medlemskap som kostar 60 euro per år och att ansöka om lån kräver en månadsinkomst om minst 1 000 euro.
 • Uppspretta på Island
  På Island har Uppspretta nyligen lanserat en tjänst som i första hand ger små och nystartade företag möjligheter att få mikrolån från privatpersoner villiga att låna ut pengar. Med tanke på de bankproblem islänningarna haft borde det vara ett bra tillfälle för en ny aktör.
 • Studienaktie – köp aktier i en student
  Intressant variant av mikrofinansiering där du investerar i en student genom att köpa en aktie och därmed tar del av hans eller hennes framtida lön. Studenter med bra betyg och rätt studieinriktning ligger förstås bäst till, men det gör de ju i andra sammanhang också. Känns i och för sig lite väl mycket gammelkapitalism över upplägget.
 • Moneyauction i Korea ökar kraftigt
  Koreanska Moneyauction har haft en kraftig ökning av utlåningen och säger själva att de är den största sajten inom det finansiella området. De samarbetar med Korea Telecom för att erbjuda en mobiltjänst där du kan ansöka om och bjuda på lån.

Läs mer