Grafitti: bonusEnligt professor David De Cremer från Rotterdam School of Management är behovet av bonusar i finansbranschen en självskapad myt. I sin forskning har de Cramer intervjuat 15 holländska bankchefer om deras syn på bonusar. Cheferna hävdar att bonus är ett viktigt inslag för att attrahera talanger men att det inte är viktigt för deras egen del, utan enbart för deras kollegor. Det är dessutom kollegorna som sporras att prestera bättre på grund av dessa incitament, inte de själva.

Bankcheferna fick dessutom ta ställning till vilken typ av bank de skulle föredra för sina privata affärer. I valet mellan en bank med personer som drivs av självintresse och finansiell belöning, eller en bank där kundens intresse är överordnat allt annat, valde alla det andra alternativet, trots att de tidigare angett att de villigt anställer personer som lockas av bonusar.

Logiskt?
Knappast.

Kanske stämmer det även här, kanske inte. Klart är dock att det finns några som skulle hävda att han har fel …

Mer information

Bilden från funkandjazz